Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận Tải Tiền Giang

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 21
  Tổng lượt truy cập: 1733400

Giao thông đường bộ Giao thông đường bộ

Thông tin vận tải Thông tin vận tải

An toàn giao thông An toàn giao thông

Thông tin quy hoạch dự án Thông tin quy hoạch dự án

Thông tin tổng hợp Thông tin tổng hợp

Đào tạo sát hạch người lái Đào tạo sát hạch người lái

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Tin mới Tin mới

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết