Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 1733383

Công khai ngân sách - Tin mới Công khai ngân sách - Tin mới

Xem thêm >>

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 17 Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 17
Quyết định Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 17
Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 16 Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 16
Quyết định Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 16
Quyết định công bố dự toán chi ngân sách bổ sung lần 15 Quyết định công bố dự toán chi ngân sách bổ sung lần 15
Quyết định công bố dự toán chi ngân sách bổ sung lần 15
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 14 Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 14
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 14
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 13 Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 13
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 13
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 12 Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 12
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 12
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 11 Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 11
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 11
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 10 Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 10
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 10
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 ngành GTVT - bổ sung lần 9 Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 ngành GTVT - bổ sung lần 9
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 ngành GTVT (lần 9)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng