Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Triển khai thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 đối với lái xe, phụ xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe khi hoạt động nội tỉnh
22/09/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; nhằm không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Sở Giao thông vận tải thông báo đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý Đô thị thành phố và thị xã, các Doanh nghiệp có phương tiện vận tải hàng hoá bằng xe ô tô, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô như sau:

1. Kể từ 00 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2021 cho đến khi kết thúc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người điều khiển phương tiện vận tải hành khách bằng xe taxi; người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, phụ xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe khi hoạt động nội tỉnh Tiền Giang phải mang theo Giấy xét nghiệm Realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 có kết quả âm tính còn trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm; trong suốt quá trình hoạt động vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hành khách bằng xe taxi; người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, phụ xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe phải chấp hành quy định 5K.

2. Chủ doanh nghiệp có phương tiện vận tải hàng hoá bằng xe ô tô; đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, hàng hóa bằng xe ô tô; chủ phương tiện chủ động tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với nhân viên, lái xe, phụ xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe của đơn vị mình quản lý nhằm phát hiện sớm, hạn chế nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2; đồng thời, phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

3. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải độc lập và phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch.

Đề nghị Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội vận tải Tiền Giang phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai các nội dung trên đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết để thực hiện.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.
Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết