Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thông báo Thời gian tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải năm 2021
04/10/2021

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, Sở Giao thông vận tải không tổ chức đối thoại trực tiếp theo Kế hoạch mà thống nhất thực hiện việc đối thoại thông qua hình thức tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của các cá nhân và tổ chức như sau:

  1. Nội dung:

- Giải đáp các vướng mắc của cá nhân, tổ chức phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

- Tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

  1. Thời gian tiếp nhận và giải đáp:
  • Các cá nhân, tổ chức gửi câu hỏi qua hộp thư điện tử hoặc dịch vụ bưu chính công ích: từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021.
  • Sở Giao thông vận tải sẽ giải đáp và gửi phản hồi qua mail của các cá nhân, tổ chức chậm nhất ngày 30/10/2021.
  1. Cách thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải đáp vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải có thể thực hiện theo một trong các cách thức như sau:

  •  Gửi câu hỏi qua hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải: sgtvt@tiengiang.gov.vn.
  • Gửi thư qua dịch vụ bưu chính công ích về địa chỉ: số 391 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
  • Liên hệ trực tiếp qua điện thoại (trong giờ hành chính).

Số điện thoại liên hệ cụ thể như sau:

STT

Số điện thoại

Phòng phụ trách

Lĩnh vực TTHC

1

(0273) 3.882 294

(0273) 3.873 347

Phòng QLVT, PT&NL

Giấy phép lái xe, Phù hiệu xe,…

2

(0273) 3.887 488

Phòng QLKC HTGT

Giấy phép phương tiện thủy,…

 

 

 

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải đáp các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được biết./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết