Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thông báo công khai xe máy chuyên dùng
23/09/2022

Sở Giao thông vận tải Tiền Giang tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng với các đặc điểm sau:
Họ và tên chủ sở hữu: Nguyễn Minh Phụng. Địa chỉ: 140 Ô 1, Khu 1, TT Chợ
Gạo, Tiền Giang.
Loại xe máy chuyên dùng: Cần cẩu bánh xích Màu sơn: Vàng
Biển số đăng ký: 63XA 0339
Nhãn hiệu (mác, kiểu) BUCYRUS ERIE Công suất: 175 Kw
Nước sản xuất: Mỹ
Số động cơ: 10379075
Năm sản xuất:
Số khung: 138020
Kích thước bao (dài x rộng x cao): 6250 x 3730 x 3300mm
Trọng lượng: 60.000kg
Nay Sở Giao thông vận tải thông báo, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Tiền Giang. Sau 15 ngày kể từ khi đăng tải thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Minh Phụng theo quy định của pháp luật
Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết