Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023
30/12/2022

Thực hiện Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức; Hội nghị Người lao động năm 2023; Hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức hoạt động của các khối thi đua Sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang và Công văn số 450/CĐVC ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và  Hội nghị Người lao động năm 2023.

Ngày 22/12/2022, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp Lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Đặng Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Hoàng Thanh – Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Sở GTVT; ông Lê Hoài Nhân - Chủ tịch CĐCS Thanh tra Sở GTVT cùng toàn thể công chức, người lao động Thanh tra Sở GTVT.

CĐCS Thanh tra Sở GTVT tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2023

* HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ THI ĐUA NĂM 2022

Trong năm 2022, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tập trung triển khai thực hiện hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 và vượt Kế hoạch đề ra với 07 cuộc Thanh tra độc lập, thực hiện tốt tất cả các mặt công tác, được Thanh tra tỉnh đánh giá và công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua năm 2022, được Sở Giao thông vận tải đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Được Chánh Thanh tra tỉnh xét khen tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022; Thanh tra Sở còn được Cụm thi đua số 9 đánh giá cao, đã đề xuất Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải xét khen tặng Giấy khen cho 01 cá nhân đã có thành tích nổi bật trong giai đoạn 2012 – 2022; đề xuất Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xét khen tặng Bằng khen cho 01 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, Thanh tra Sở còn được Ban An toàn giao thông tỉnh xét, khen thưởng Giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích tốt trong thực hiện chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022. Trong quá trình thực hiện công tác (độc lập và phối hợp thực hiện), lực lượng Thanh tra các Đội nghiệp vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành và thực hiện đúng quy trình thanh tra, kiểm tra. Điều đó nói lên rằng lực lượng Thanh tra Sở nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết, thống nhất và ngày càng vững mạnh.

Tập thể Thanh tra Sở GTVT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đua năm 2022

 

* THỰC HIỆN TỐT BẢNG GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2022 GIỮA CHÁNH THANH TRA SỞ VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Hội nghị đã đánh giá, tổng kết kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC năm 2022và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng thời đánh giá vai trò của người đứng đầu trong việc điều hành, lãnh đạo hoạt động đơn vị năm 2022; thông qua báo cáo thu chi tài chính năm 2022; bàn và thống nhất thông qua Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội năm 2023. Hội nghị cũng đã tổng kết kết quả hoạt động của  Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022, đồng thời tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 với 03 thành viên. Chánh Thanh tra Sở GTVT và BCH CĐCS đã phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2023, với sự hưởng ứng của tất cả công chức.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã đánh giá công tác phối hợp tổ chức hội nghị CBCC của Ban Chấp hành CĐCS góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công chức, người lao động của đơn vị.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh – Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Sở GTVT khẳng định kết quả đạt được trong năm 2022 là sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động dưới sự lãnh đạo của Chi ủy và sự điều hành của lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT, đồng thời có sự giám sát của công chức, người lao động và của Ban Chấp hành CĐCS Thanh tra Sở GTVT. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Công chức của Thanh tra Sở GTVT năm 2023.

Thanh tra Sở GTVT tỉnh Tiền Giang

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết