Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Phát động tuyên truyền tham gia giải Vô lăng vàng năm 2022
02/12/2022

Căn cứ Kế hoạch số 426/KH-UBATGTQG ngày 22/11/2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc Tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.
Thực hiện Công văn số 809/BATGT-VP ngày 28/11/2022 của Ban an toàn giao thông tỉnh về việc phối hợp phát động tuyên truyền tham dự giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 10 năm 2022.
Nhằm hưởng ứng cuộc thi “Vô lăng vàng” năm 2022, góp phần tôn vinh những đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đề cao trách nhiệm, tinh thần của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe ôtô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội Giao thông vận tải Tiền Giang (gọi tắt là các đơn vị) phối hợp triển khai thực hiện các nội dung như sau:
1. Hiệp hội Giao thông vận tải Tiền Giang
Thông tin, tuyên truyền đến các thành viên Hiệp hội biết để hưởng ứng tham dự giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 10 năm 2022.
2. Các đơn vị kinh doanh vận tải tuyên truyền, phổ biến về dự giải thưởng
“Vô lăng vàng” năm 2022 đến toàn bộ đội ngũ lái phụ xe trong đơn vị được biết.
Đồng thời, căn cứ tiêu chí, thể lệ của giải thưởng lập danh sách đăng ký tham dự giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2022.
3. Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh sớm gửi hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2022 về Sở GTVT Tiền Giang (qua Phòng QLVT, PT&NL) trước ngày 10/12/2022 để tổng hợp.

(Đính kèm Kế hoạch số 426/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Công văn số 809/BATGT-VP của Ban an toàn giao thông tỉnh, Thể lệ cuộc thi).
Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết