Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2023
24/02/2023

Căn cứ tiến độ đào tạo các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 03/2023 như sau:

Số

TT

Cơ sở đào tạo

Ngày

sát hạch

Hạng xe

Địa điểm

tổ chức sát hạch

01

Trường Cao đẳng Tiền Giang

01/03/2023

A1

Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Tiền Giang (số 29 Trương Thành Công, Phường 9, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang)

02

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô TG

05/03/2023

A1 - Trung tâm (Cai Lậy) + Tân Phú

Chi nhánh TT SHLX hạng 3

(KP1, P5, TX Cai Lậy, tỉnh TG)

03

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô TG

09/03/2023

A1, A2

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (số 152 Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho, tỉnh TG)

04

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô TG

11/03/2023

A1- Cái Bè + Cai Lậy

Chi nhánh TT SHLX hạng 3 (KP1, P5, TX Cai Lậy, tỉnh TG)

05

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô TG

12/03/2023

A1 – Châu Thành

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (số 152 Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho, tỉnh TG)

06

Trường Cao đẳng Tiền Giang

14/03/2023

A1, A2

Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Tiền Giang (Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang)

07

Trường Cao đẳng Tiền Giang

16/03/2023

A1

Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Tiền Giang (số 29 Trương Thành Công, Phường 9, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang)

08

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô TG

19/03/2023

B, C

Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hiệp Phát: A1/18B Ấp 1, Đường Thế Lữ, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP.HCM

09

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô TG

23/03/2023

A1

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (số 152 Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho, tỉnh TG)

10

Trường Cao đẳng Tiền Giang

30/03/2023

A1

Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Tiền Giang (số 29 Trương Thành Công, Phường 9, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang)

- Để đảm bảo vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19. Đề nghị Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch yêu cầu học viên mang khẩu trang trong suốt quá trình dự thi.
Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết