Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2021
22/09/2021

​​

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 03/2021 như sau:

Số

TT

Cơ sở đào tạo

Ngày

sát hạch

Hạng xe

Địa điểm

tổ chức sát hạch

1

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

04/03/2021

A1, A2

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho)

2

Trung tâm đào tạo và sát hạch GTTB

11/03/2021

A1

Cơ sở 1 TT ĐT và SH GT Thủy-bộ (KP 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

3

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

14/03/2021

A1-CT

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho)

4

Trung tâm đào tạo và sát hạch GTTB

15/03/2021

B,C,D

Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Giao thông Long An (Bình Cang 1, Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An).

4

Trung tâm đào tạo và sát hạch GTTB

16/03/2021

A1-ĐT

Cơ sở 2 TT ĐT và SH GT Thủy-bộ (Bình Đức – Châu Thành – Tiền Giang)

5

Công ty Cổ phần vận tải ô tô

18/03/2021

A1

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho)

6

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

21/03/2021

A1

Chi nhánh TT SHLX hạng 3- KP1, P5, TX Cai Lậy

7

Trung tâm đào tạo và sát hạch GTTB

25/03/2021

A1

Cơ sở 1 TT ĐT và SH GT Thủy-bộ (KP 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

8

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

28/03/2021

A1-GC

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho)

  • Kế hoạch sát hạch có thể thay đổi tùy thuộc vào thực tế.
Để đảm bảo vệ sinh phòng dịch COVID-19, các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch bố trí học viên mang khẩu trang trong suốt quá trình dự thi.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết