Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Hướng dẫn công tác phòng chống dịch đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa
22/09/2021

Ngày 04/6/2021, Sở GTVT Tiền Giang ban hành Công văn số 1070/SGTVT-VTPTNL về việc về việc hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa.

Theo đó, Nhằm thực hiện tháo gỡ khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Sở Giao thông vận tải thông báo "Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗtrợ lưu thông hàng hóa" (đính kèm Công văn số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam).
2. Sở Giao thông vận tải Tiền Giang cung cấp thông tin để các đơn vị kinh doanh vận tải, các chủ hàng cung cấp các thông tin theo nội dung hướng dẫn:
- Đường dây nóng: 02733.873347.
- Zalo: 0908942249.
- Email: sgtvt@tiengiang.gov.vn.

Đính kèm Công văn số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết