Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên đoàn thể cơ quan Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang ủng hộ phòng chống Covid-19
19/11/2021

Thực hiện kế hoạch phối hợp hàng năm giữa chính quyền Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang, Công đoàn và Đoàn thanh niên, hưởng ứng Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19” ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 2 năm 2021) theo Kế hoạch số 143/KH-MTTQ-BTT ngày 29/9/2021 của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19;

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, vào lúc 10 giờ ngày 12/11/2021, Đoàn gồm đại diện chính quyền cơ quan Sở Giao thông vận tải – Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Thanh, đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã tổ chức trao tặng số tiền 44.655.000 đồng được vận động từ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên đoàn thể cơ quan cho đại diện Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện Lãnh đạo Sở GTVT trao quà ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền và đoàn thể cơ quan trong việc chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết liệt, đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái với tình cảm sâu sắc và nghĩa cử cao đẹp./.

                                                                                                              Ban CH Công Đoàn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết