Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023
10/01/2023

Chiều ngày 10/01/2023, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do Ban Thường vụ Đảng ủy Sở chủ trì với sự tham dự của các các đồng chí Lãnh đạo Sở; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; đảng viên các chi bộ trực thuộc.

Quang cảnh toàn bộ Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, đồng chí  Phan vĩnh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Sở GTVT. Báo cáo sơ kết của hội nghị đánh giá toàn diện và đầy đủ về công tác lãnh đạo của Đảng bộ Sở trên tất cả các phương diện công tác của Ngành trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023. Nhìn chung, năm 2022, Đảng uỷ Sở cơ bản đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính trị,  nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng; công tác tổ chức bộ máy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Kết luận 21 của BCHTW Đảng sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

 

Đồng chí Phan Vĩnh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng

   Song song với những kết quả đạt được, Đảng ủy cũng nhìn nhận rõ một số hạn chế, khuyết điểm về các nội dung cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, xây dựng chương trình, kế hoạch ở một số chi ủy chi bộ còn chậm. Công tác lãnh đạo quần chúng của Đảng bộ chưa sâu sát, vẫn còn đoàn viên công đoàn chưa mạnh dạn phê bình đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Trong “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chưa thật sự đi vào chiều sâu còn mang tính chung chung còn hình thức, chưa vận dụng cụ thể nhiệm vụ từng đảng viên, nhiệm vụ của đơn vị, chưa nhân rộng được gương điển hình tiêu biểu.

Hội nghị cũng đã nghe 05 báo cáo tham luận về các nội dung: thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất luợng đội ngũ cán bộ đảng viên; Việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối; Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Đảng viên chi bộ Cảng vụ ĐTNĐ trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Bon - Bí thư Đảng uỷ mong muốn trong năm 2023, Đảng bộ Sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kiên quyết tạo được bước chuyển biến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV khoá XI, XII, XIII, đấu tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ, tổng kết định kỳ các chương trình, kế hoạch, chuyên đề... để đánh giá, rút kinh nghiệm lãnh đạo trong thời gian tiếp theo, đảm bảo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.  

                                                                                         Ban Biên tập 

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.03/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết