Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Đảm bảo An toàn giao thông trong quá trình thi công Dự án Công viên Tết Mậu Thân
23/09/2021

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5643/UBND-KTTC ngày 24/11/2020 về việc đảm bảo An toàn giao thông, vệ sinh môi trường khi thi công Dự án Công viên Tết Mậu Thân .

Công trình Công viên Tết Mậu Thân, TP Mỹ Tho đang triển khai thi công

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương phối hợp cùng Sở Xây dựng, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành theo dõi và kiểm tra thường xuyên hàng tuần để kịp thời chỉ đạo các nhà thầu,đơn vị thi công, đơn vị cung cấp  vật liệu xây dựng phải ưu tiên công tác đảm bảo An toàn giao thông, vệ sinh môi trường  khu vực thi công lên hàng đầu; không để quá trình thi công ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người dân khi tham gia giao thông.

                                                                                                                    Minh Thư

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết