Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải
05/11/2020

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang thông báo chuyển từ trụ sở làm việc tại địa chỉ số 19 A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang về tại địa chỉ số 391 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang kể từ ngày 02/11/2020.

Trụ sở mới Sở GTVT,số 391 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho

Đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - số 377 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (quầy số 06 - điện thoại: 0273 3993845.)

Tin liên quan
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021    29/09/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    29/09/2021
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    29/09/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021    15/01/2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    12/01/2021
Khẩn trương sữa chữa tuyến đường phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa    23/11/2020
Thăm hỏi động viên đối với gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nhân “ Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”    20/11/2020
Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020    20/11/2020
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ    16/11/2020
Sở GTVT Đăng ký sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC năm 2020    05/11/2020
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết