Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thông báo tạm dừng hoạt động tuyến tàu cao tốc từ Bến Tre - Mỹ Tho - Vũng Tàu
14/12/2018

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 73/CV-GDP2018 ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP về việc tạm dừng hoạt động tuyến tàu cao tốc từ Bến Tre - Mỹ Tho - Vũng Tàu.

Sở Giao thông vận tải thông báo như sau:

1. Tạm dừng hoạt động tuyến tàu cao tốc từ Bến Tre - Mỹ Tho - Vũng Tàu.

2. Thời giam tạm dừng: từ ngày 11/12/2018 đến ngày 28/04/2019.

3. Lý do tạm dừng: điều kiện thời tiết vùng biển từ Cửa Tiểu đến Vũng Tàu vào thời điểm hiện tại có gió mùa đông bắc và sóng lớn có thể gây mất an toàn giao thông cho hành khách khi hành trình, Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP tạm dừng hoạt động để nghiên cứu và đầu tư loại tàu khác phù hợp, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.

Sở Giao thông vận tải thông báo tạm dừng hoạt động tuyến tàu cao tốc từ Bến Tre - Mỹ Tho - Vũng Tàu đến tổ chức, cá nhân được biết; khi tuyến hoạt động trở lại, Sở sẽ có thông báo chính thức./.

Tin liên quan
THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG    08/12/2020
Điều chỉnh hành trình xe buýt ngang qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang    21/09/2020
Triển khai các Quyết định về vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    07/09/2020
Quyết định Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô    13/07/2020
Xe buýt, xe taxi và xe hợp đồng được phép hoạt động nội tỉnh Tiền Giang    17/04/2020
Tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ đi và đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh    30/03/2020
Thông báo Tạm dừng và điều chỉnh một số tuyến vận tải trong phòng chống dịch Covid - 19    30/03/2020
Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Tiền Giang - Bà Rịa-Vũng Tàu    23/03/2020
Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Tiền Giang - Bình Phước    23/03/2020
Quyết định Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô    21/11/2019
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết