Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông
29/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Công văn số 75/VPUBND-KSTT ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ (mục cải cách hành chính), Sở Giao thông vận tải đã  thực hiện các công tác cụ thể như sau:

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời; Công khai, niêm yết đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, khai thác, sử dụng các thủ tục hành chính theo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Rà soát nội dung, điều chỉnh, cập nhật căn cứ pháp lý của các thủ tục hành chính (nếu có thay đổi) theo quy định hiện hành.

Kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và tiếp nhận của Sở trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Điều 17, Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Chương IV của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Nhập đầy đủ các hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa - Trung tâm phục vụ hành chính công lên phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Tiền Giang

Định kỳ hàng quý, năm báo cáo số liệu hồ sơ đã tiếp nhận, tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn, tổng số hồ sơ giải quyết trễ hạn (nguyên nhân khách quan, chủ quan) gửi UBND tỉnh đúng hạn quy định.

                                                        Vĩnh Thanh

Tin liên quan
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021    29/09/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    29/09/2021
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    29/09/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021    15/01/2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    12/01/2021
Khẩn trương sữa chữa tuyến đường phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa    23/11/2020
Thăm hỏi động viên đối với gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nhân “ Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”    20/11/2020
Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020    20/11/2020
Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020    16/11/2020
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ    16/11/2020
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết