Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019 của Sở Giao thông vận tải
05/11/2020

Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2019.

     Mục đích nhằm Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Sở và của công chức, viên chức trong công tác cải thiện chỉ số CCHC; Khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm qua, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện và nâng cao các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của bảng chỉ số CCHC; Phấn đấu đạt tròn điểm trong chỉ số cải cách hành chính do Sở Nội vụ chấm điểm. 

   Sở GTVT phục vụ người dân tại Trung tâm Hành chính công

Nhiệm vụ cụ thể của Sở GTVT trong năm 2020:  Tiếp tục phát huy các chỉ số đã đạt được điểm chuẩn trong năm 2019.  Khắc phục những thiếu sót, hạn chế của các lĩnh vực không đạt trọn điểm để nâng cao điểm trong năm 2020.  Đăng ký và thực hiện sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC năm 2020. Thực hiện và phối hợp với các Sở, ngành thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao./.

                                                                  BBT Website.

Tin liên quan
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021    29/09/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    29/09/2021
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    29/09/2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    12/01/2021
Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020    16/11/2020
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ    16/11/2020
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Tiếp tục Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận TTHC trên Văn phòng điện tử tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Thực hiện tốt Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính Phủ vào cải cách Văn phòng điện tử Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019 của Sở Giao thông vận tải    05/11/2020
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết