Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải
25/08/2017

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam (Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT);

Thực hiện Công văn số 1483/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã; các đơn vị vận tải và Cảng vụ Đường thủy nội địa như sau:

1. Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã và Cảng vụ Đường thủy nội địa trong phạm vi quản lý căn cứ vào nội dung Thông tư nêu trên để tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam được biết.

3. Nội dung Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải: http://www.mt.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải: http://sgtvt.tiengiang.gov.vn.

Sở Giao thông vận tải thông báo để các các đơn vị triển khai thực hiện.

Nội dung Thông tư 16/2017/TT-BGTVT xem tại đây

Tin liên quan
THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG    08/12/2020
Điều chỉnh hành trình xe buýt ngang qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang    21/09/2020
Triển khai các Quyết định về vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    07/09/2020
Quyết định Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô    13/07/2020
Xe buýt, xe taxi và xe hợp đồng được phép hoạt động nội tỉnh Tiền Giang    17/04/2020
Tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ đi và đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh    30/03/2020
Thông báo Tạm dừng và điều chỉnh một số tuyến vận tải trong phòng chống dịch Covid - 19    30/03/2020
Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Tiền Giang - Bà Rịa-Vũng Tàu    23/03/2020
Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Tiền Giang - Bình Phước    23/03/2020
Quyết định Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô    21/11/2019
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết