Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Tiền Giang - Bà Rịa-Vũng Tàu
23/03/2020

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang nhận được Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định số 26/TP ngày 17/3/2020 của DNTN Thuận Phát;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh như sau:

1. Tên đơn vị vận tải: DNTN Thuận Phát.

2. Tên tuyến: Tỉnh Tiền Giang - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

3. Bến xe nơi đi, nơi đến:

a) Bến xe nơi đi: Bến xe TX Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang.

b) Bến xe nơi đến: Bến xe TP Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

4. Mã số tuyến: 6372.1612.A.

5. Hành trình chạy xe:  BX Gò Công - QL50 - QL1 - Đường dẫn vào Cao tốc - Đường Cao tốc (Trung Lương - TP Hồ Chí Minh) - Xa lộ Hà Nội - QL51 - Đường 2 tháng 9 - Đường Lê Hồng Phong - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - BX TP Vũng Tàu và ngược lại.

6. Cự ly vận chuyển: 250 km.

7. Số chuyến thực hiện: 15 chuyến/tháng (02 ngày/chuyến tại mỗi đầu bến).

8. Giờ xe xuất bến: Tại BX thị xã Gò Công: Lúc 5 giờ; tại BX TP Vũng Tàu: Lúc 5 giờ.

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai, nếu không có đơn vị vận tải đăng ký khai thác trùng tuyến và giờ xe chạy, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang sẽ thông báo DNTN Thuận Phát đăng ký khai thác tuyến thành công./.

Tin liên quan
THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG    08/12/2020
Điều chỉnh hành trình xe buýt ngang qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang    21/09/2020
Triển khai các Quyết định về vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    07/09/2020
Quyết định Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô    13/07/2020
Xe buýt, xe taxi và xe hợp đồng được phép hoạt động nội tỉnh Tiền Giang    17/04/2020
Tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ đi và đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh    30/03/2020
Thông báo Tạm dừng và điều chỉnh một số tuyến vận tải trong phòng chống dịch Covid - 19    30/03/2020
Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Tiền Giang - Bà Rịa-Vũng Tàu    23/03/2020
Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Tiền Giang - Bình Phước    23/03/2020
Quyết định Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô    21/11/2019
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết