Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng nền mặt đường, cầu Quảng Thọ và các cống qua đường (giai đoạn 1) thuộc dự án Đường tỉnh 878
05/10/2015

Ngày 02/10/2015, Sở GTVT đã ban hành Quyết định số 2714/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Xây dựng nền mặt đường, cầu Quảng Thọ và các cống qua đường (giai đoạn 1) thuộc dự án Đường tỉnh 878 với nội dung cơ bản như sau:

- Gói thầu: Xây dựng nền mặt đường, cầu Quảng Thọ và các cống qua đường (giai đoạn 1).

- Dự án: Đường tỉnh 878.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tự Lập.

- Giá trị trúng thầu: 180.150.602.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ một trăm năm mươi triệu sáu trăm lẻ hai nghìn đồng).

Trong đó:

Chi phí thực hiện các hạng mục theo hồ sơ mời thầu: 171.572.002.000 đồng

Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh (5%) là 8.578.600.000 đồng 

- Hình thức thực hiện hợp đồng: theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 950 ngày kể từ ngày khởi công./.        

Tin liên quan
Đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến tránh Quốc lộ 50, đoạn qua TP Mỹ Tho    02/11/2015
Khởi công dự án Đường tỉnh 878 (giai đoạn 1)    13/10/2015
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng nền mặt đường, cầu Quảng Thọ và các cống qua đường (giai đoạn 1) thuộc dự án Đường tỉnh 878    05/10/2015
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án Đường Cần Đước - Chợ Gạo    29/09/2015
Khởi công xây dựng cầu Cái Bè 2    29/09/2015
Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030    24/09/2015
Tiền Giang đầu tư 491 tỷ đồng cho mạng lưới giao thông    24/09/2015
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết