Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Triển khai thực hiện cấp Giấy nhận diện phương tiện lưu thông trên Luồng xanh Quốc gia và trong nội tỉnh
22/09/2021

     Ngày 19/7/2021, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang đã ban hành văn bản số 1613/SGTVT về việc Hướng dẫn cấp Giấy nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa; vận chuyển công nhân, chuyên gia, người đi cách ly và người hoàn thành cách ly lưu thông trên các tuyến Luồng xanh Quốc gia và trong nội tỉnh Tiền Giang

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện  như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị vật tư và sinh phẩm y tế  phục vụ phòng chống Covid-19,…có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch

b) Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch

2. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn này được áp dụng trong thời gian các địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Trình tự thực hiện:

- Đơn vị vận tải thuộc đối tượng quy định tại Mục 1 của Hướng dẫn này có nhu cầu cấp Thẻ nhận diện phương tiện để được ưu tiên hoạt động trên "Luồng xanh" thực hiện đăng ký và khai báo các thông tin theo hướng dẫn tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn. Thực hiện in giấy nhận diện phương tiện kèm theo mã QRCode lên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh (Lưu ý thực hiện quét thử mã QRCode để kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước khi dán lên xe).

  - Lưu ý: Luồng xanh quốc gia và luồng xanh nội tỉnh được gửi kèm theo Công văn này bao gồm: công văn số 4972/TCĐBVN-ATGT ngày 17/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc cập nhật, công bố luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ; các chốt kiểm soát phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 1598/SGTVT-VTPTNL ngày 16/7/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc phân luồng xanh nội tỉnh cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, chuyên gia, công nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Luồng xanh các tỉnh phía Nam theo hướng dẫn củaTổng cục Đường bộ Việt Nam

4. Tổ chức thực hiện:

a) Các đơn vị kinh doanh vận tải

- Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Đơn vị vận tải, lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên "Luồng xanh" và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát liên ngành và các Sở GTVT trong quá trình vận chuyển.

- Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện, lái xe để đảm bảo phương tiện hoạt động theo đúng hành trình trên "Luồng xanh" vận tải đã đăng ký. Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên đường và tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Mã QRCode trên thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên "Luồng xanh" vận tải sẽ tự động huỷ trong các trường hợp sau: khi hết thời hạn ghi trên Thẻ nhận diện; trong trường hợp lực lượng chức năng phát hiện phương tiện hoạt động không đúng hành trình đăng ký; trong trường hợp cơ quan cấp phát hiện đơn vị vận tải khai báo thông tin không trung thực

b) Lực lượng chức năng trên đường hoặc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh

- Sau khi các phương tiện được cấp Thẻ nhận diện phương tiện, đề nghị Công an các tỉnh, thành phố; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố có liên quan, phối hợp với các lực lượng chức năng liên ngành tại các chốt kiểm soát, các lực lượng chức năng trên đường có liên quan kiểm tra nhanh thông qua quét mã QRCod hoặc xem xét miễn kiểm tra hoặc chỉ kiểm tra xác xuất để đảm bảo lưu thông thông suốt, giảm ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hoá khi phương tiện vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

- Thực hiện hậu kiểm đối với các đơn vị vận tải, phương tiện vận tải đã được cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên "Luồng xanh"  để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và các yêu cầu về an toàn, an ninh. Chủ trì hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương xử lý nghiêm đối với các trường hợp cung cấp thông tin không trung thực hoặc không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; thông báo ngay đến các chốt kiểm soát và các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp quản lý.

Trên đây là hướng dẫn xây dựng "Luồng xanh" vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện.

Đính kèm văn bản 1613 của Sở GTVT

               văn bản 1598 về luồng xanh nội tỉnh

                                                            Ban Biên tập

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết