Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thông báo Thời gian tổ chức đối thoại và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải 6 tháng đầu năm 2023
26/04/2023

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính;

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-SGTVT ngày 23/02/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Giao thông vận tải năm 2023,

Sở Giao thông vận tải thông báo thời gian tổ chức đối thoại và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Đối thoại trực tiếp

- Thời gian: Buổi sáng (từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ), ngày 26/5/2023 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Sở Giao thông vận tải Tiền Giang. Địa chỉ: Số 391, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Cơ quan Sở Giao thông vận tải Tiền Giang

  1. Tiếp nhận và giải đáp thông tin bằng các hình thức khác

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải có thể thực hiện bằng các hình thức khác như:

  • Liên hệ trực tiếp qua điện thoại (trong giờ hành chính).

Số điện thoại liên hệ cụ thể như sau:

STT

Số điện thoại

Phòng phụ trách

TTHC

1

(0273) 3 882 294

(0273) 3 873 347

Phòng QLVT, PT&NL

Giấy phép lái xe, Phù hiệu xe,…

2

(0273) 3 887 488

Phòng QLKC HTGT

Giấy phép phương tiện thủy,…

 

 

3.

(0273) 3 993 845

Bộ phận một cửa

(Quầy số 6-TTPVHCC)

 

 
  • Gửi phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC bằng văn bản qua dịch vụ bưu chính công ích về Sở Giao thông vận tải (số 391 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) hoặc gửi qua hộp thư điện tử của Sở: sgtvt@tiengiang.gov.vn.

Sở Giao thông vận tải sẽ phân công công chức trực tiếp nhận cuộc gọi và giải đáp các vướng mắc cho cá nhân, tổ chức.

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết