Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thời gian tổ chức đối thoại và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải
01/06/2022

​Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT- TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính;
Thực hiện Kế hoạch số 727/KH-SGTVT ngày 12/4/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Giao thông vận tải năm 2022,
Sở Giao thông vận tải thông báo thời gian tổ chức đối thoại và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải, cụ thể như sau:
1. Đối thoại trực tiếp:
- Thời gian: Buổi sáng (7 giờ 30 phút đến 11 giờ), ngày 10/6/2022 (thứ Sáu).
- Địa điểm: Phòng họp số 5 - Sở Giao thông vận tải Tiền Giang (Số 391, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
2. Tiếp nhận và giải đáp thông tin bằng các hình thức khác:
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải có thể thực hiện bằng các hình thức khác như:
- Liênhệtrựctiếpquađiệnthoại(tronggiờhànhchính). Số điện thoại liên hệ cụ thể như sau:
   STT
   Số điện thoại
   Phòng phụ trách
   Lĩnh vực TTHC
    1
   (0273) 3 882 294 (0273) 3 873 347
  Phòng QLVT, PT&NL
    Giấy phép lái xe, Phù hiệu xe,...
 
2
 STT
  Số điện thoại
  Phòng phụ trách
  Lĩnh vực TTHC
   2
  (0273) 3 887 488
 Phòng QLKC HTGT
   Giấy phép phương tiện thủy,...
    3.
   (0273) 3 993 845
  Bộ phận một cửa (Quầy số 6-TTPVHCC)
         - Gửiphảnánhcáckhókhăn,vướngmắctrongthựchiệnTTHCbằngvăn bản qua dịch vụ bưu chính công ích về Sở Giao thông vận tải (số 391 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ) hoặc gửi qua hộp thư điện tử của Sở: sgtvt@tiengiang.gov.vn
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết