Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Tập huấn về “ Kỹ năng tổ chức, điều khiển giao thông, xử lý vi phạm để tăng cường cưỡng chế tại khu vực trường học cho Công an và lực lượng địa phương” năm 2021
22/09/2021

    Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả về an toàn giao thông tại các khu vực trường học, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức: "Khóa tập huấn kỹ năng cho công an và lực lượng địa phương về tổ chức, điều khiển giao thông, xử lý vi phạm để tăng cường cưỡng chế tại 04 khu vực trường học" cùng với sự tham dự của Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Lãnh đạo Viện Khoa học Cảnh sát và Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an).

Tập thể Đại biểu, Ban tổ chức và Học viên tham gia Khóa tập huấn

Khóa tập huấn kỹ năng cho công an và lực lượng địa phương về tổ chức, điều khiển giao thông, xử lý vi phạm để tăng cường cưỡng chế tại 04 khu vực trường học, diễn ra từ ngày 31/3/2021 đến ngày 02/4/2021. Nội dung Khóa tập huấn là tuyên truyền các quy định trong công tác cưỡng chế và thi hành luật; Kỹ năng điều khiển giao thông, tổ chức giao thông tại các khu vực cổng trường học; Thực hành tổ chức và điều khiển giao thông tại các khu vực cổng trường học; Kỹ năng làm việc với người vi phạm, phòng tránh thương tích cho cán bộ làm nhiệm vụ; Kỹ năng lập kế hoạch cưỡng chế, lập biên bản và báo cáo. Mục tiêu sau tập huấn: Nâng cao kiến thức và kỹ năng tổ chức, điều khiển giao thông, xử lý vi phạm cho công an và lực lượng địa phương từ đó cải thiện và phát huy hiệu quả công tác cưỡng chế về an toàn giao thông tại các khu vực cổng trường học.

Diễn biến Khóa tập huấn

Theo ghi nhận chung về tình hình hiện tại, mặc dù ý thức chấp hành Pháp luật giao thông của các em học sinh đã có phần cải thiện tích cực, nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh (đặc biệt là học sinh Trung học Phổ thông) vẫn còn vi phạm Luật giao thông như: chở quá số người quy định, không đội nón bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông…

Các đại biểu tham luận

     Từ những nguyên nhân trên, trong thời gian tới Ban an toàn giao thông tỉnh sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, bổ sung thêm giờ học về Luật giao thông cho học sinh; song song đó Ban an toàn giao thông sẽ kết hợp với Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của các em học sinh nhằm răng đe, tạo tiền đề tốt cho các em bước vào ngưỡng của mới của cuộc đời.

Minh Thư

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết