Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Sở Giao thông vận tải Tiền Giang công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19
22/09/2021

Sở Giao thông vận tải Tiền Giang cung cấp thông tin để các đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ tháo gỡ khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19:

Đường dây nóng: 02733.873347.

 

- Ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; điện thoại: 0918.448.797.

- Ông Nguyễn Phục Đơn - Phó Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; điện thoại: 0908.942.249.

- Email: sgtvt@tiengiang.gov.vn.ng.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết