Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

NỮ CÔNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG SỞ GTVT HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI (01/3/2021 – 08/3/2021)
22/09/2021

Thiết thực hưởng ứng tinh thần Công văn số 245/CĐVC ngày 19/02/2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang về việc vận động nữ CBCCVC-LĐ hưởng ứng Tuần lễ áo dài.

Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đã triển khai vận động nữ công đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng mặc áo dài trong thời gian 01 tuần làm việc (từ ngày 01/3/2021 đến ngày 08/3/2021).

Thông qua việc hưởng ứng Tuần lễ áo dài không chỉ góp phần tôn vinh thêm vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của các nữ CBCCVC-LĐ tại nơi công sở, mà còn góp phần quảng bá và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam./.

                                                                              BCH CÔNG ĐOÀN
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết