Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Hướng dẫn tiếp nhận, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe quá hạn trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
02/11/2021

Thực hiện Công văn số 10234/BGTVT-ATGT ngày 29/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để thống nhất thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh và xử lý hồ sơ sau khi tiếp nhận nhằm tạo điều kiện, cho phép cho người cư trú, người thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 mà có Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng được thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể về thời hạn để xét đổi, cấp lại GPLX tại mục a Công văn số 10234/BGTVT-ATGT như sau:

1. Thực hiện cấp đổi, cấp lại đối với GPLX hết hạn từ ngày 31/3/2021 trở về sau. Đồng thời, người có GPLX hết hạn trong thời gian nêu trên đến Bưu điện cấp huyện hoặc làm thủ tục trực tuyến cấp đổi trong khoản thời gian 01 tháng từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021. Nếu đổi sau thời gian 1 tháng theo quy định này thì được xem là trễ hạn và phải thi lại  để được cấp GPLX (nếu có nhu cầu).

2.  Đối với giấy phép lái xe hết hạn trước ngày 31/3/2021, thực hiện như sau:

a) Trường hợp GPLX có giá trị trong khoản thời gian từ 01/7/2020 đến 30/03/2021, có nhu cầu cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe thì phải thi lại lý thuyết theo quy định.

b) Trường hợp GPLX có giá trị từ 30/6/2020 trở về trước có nhu cầu cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe thì phải thi lại lý thuyết, thực hành theo quy định.

3. Đề nghị Bưu điện tỉnh:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 2515/SGTVT-VTPTNL ngày 25/10/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX qua Bưu chính công ích.

b) Các trường hợp giấy phép lái xe hết hạn trước ngày 31/3/2021 đề nghị các Bưu cục chuyển về Sở Giao thông vận tải để được giải quyết.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết