Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

CÔNG ĐOÀN – CHI ĐOÀN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHỐI HỢP TỔ CHỨC GIAO LƯU BÓNG ĐÁ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN 2022
21/01/2022

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), được sự chấp thuận của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, ngày 18/01/2022, Công đoàn – Chi đoàn Sở Giao thông vận tải Tiền Giang tổ chức giao lưu bóng đá mini “Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhâm Dần 2022” với sự tham gia của đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Công đoàn cơ sở Đoạn Quản lý giao thông và Chi đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải. Đây là hoạt động phát huy tinh thần phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan, đơn vị, đoàn kết theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền rèn luyện tinh thần thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

  ​

                                                                                                                                                                                                     BCH CÔNG ĐOÀN
Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết