Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Công bố danh mục nạo vét vùng nước Đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm trên tuyến ĐTNĐ do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
08/10/2022

Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2751/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục dự án Nạo vét vùng nước đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

​Nội dung Quyết định

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết