Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ NGUỒN NĂM 2022
23/06/2022

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ với tinh thần tưởng nhớ, tri ân, đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ, các thế hệ chiến sỹ cách mạng, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 17 - 18/6/2022, được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Chi đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tổ chức chuyến du khảo Về nguồn tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia Khu tượng đài, đền thờ và Nhà lưu niệm Anh Hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tại đây đoàn đã long trọng dâng hoa và dâng hương tưởng niệm trước anh linh người nữ Anh hùng của dân tộc, qua đó tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về truyền thống tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết