Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 122
  Tổng lượt truy cập: 2492947

Cấp phép lái xe - Tin mới Cấp phép lái xe - Tin mới

Cấp phép lái xe Cấp phép lái xe

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ

    Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Ngày 07/10/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4835/UBND-KSTT về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

   Theo đó, tăng cường tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính bằng các hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; các mô hình, sáng kiến hay trong công tác cải cách hành chính đã được áp dụng và nhân rộng; các nội dung hiện đại hoá hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.

Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính ngành GTVT cho người dân tại TTHC công 

        Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả thi hành nhiệm vụ, hợp lý hóa công việc, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và những kết quả nổi bật, những hoạt động, sáng kiến, mô hình, điển hình tốt, những bài học kinh nghiệm trong cải cách hành chính đã đạt được trong giai đoạn 2011-2020; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                           Vĩnh Thanh


Tin liên quan
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021    29/09/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    29/09/2021
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    29/09/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021    15/01/2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    12/01/2021
Khẩn trương sữa chữa tuyến đường phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa    23/11/2020
Thăm hỏi động viên đối với gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nhân “ Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”    20/11/2020
Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020    20/11/2020
Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020    16/11/2020
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ    16/11/2020
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng