Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 106
  Tổng lượt truy cập: 2492931

Cấp phép lái xe - Tin mới Cấp phép lái xe - Tin mới

Cấp phép lái xe Cấp phép lái xe

Thông báo Về việc hủy Giấy phép lái xe mất đã được cấp lại

Thực hiện khoản 4 điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang thông báo danh sách hủy 215 giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với những trường hợp khai báo mất giấy phép lái xe, đến nay đã được cấp lại giấy phép lái xe mới (có danh sách kèm theo).

Danh sách đính kèm


Tin liên quan
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2021    28/12/2020
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2020    01/12/2020
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2020    30/10/2020
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2020    23/09/2020
Thông báo Về việc hủy Giấy phép lái xe mất đã được cấp lại    27/08/2020
Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 09/2020    24/08/2020
Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 08/2020    27/07/2020
Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 07/2020    22/06/2020
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 06/2020    01/06/2020
Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 05/2020    28/04/2020
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng