Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 1733393

Báo cáo thống kê - Tin mới Báo cáo thống kê - Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo quý 1 năm 2020 Báo cáo quý 1 năm 2020
Báo cáo quý 01 năm 2020
Báo cáo tháng 02 năm 2020 Báo cáo tháng 02 năm 2020
Báo cáo tháng 02 năm 2020
Báo cáo tháng 01 năm 2020 Báo cáo tháng 01 năm 2020
Báo cáo tháng 01 năm 2020
Báo cáo tháng 11 năm 2019 Báo cáo tháng 11 năm 2019
Báo cáo tháng 11
Báo cáo 9 tháng năm 2019 Báo cáo 9 tháng năm 2019
Báo cáo 9 tháng
Báo cáo tháng 10 năm 2019 Báo cáo tháng 10 năm 2019
Báo cáo tháng 10
Báo cáo tháng 8 năm 2019 Báo cáo tháng 8 năm 2019
Báo cáo tháng 8
Báo cáo tháng 7 năm 2019 Báo cáo tháng 7 năm 2019
Báo cáo tháng 7
Báo cáo 6 tháng năm 2019 Báo cáo 6 tháng năm 2019
Báo cáo 6 tháng
Báo cáo tháng 5 năm 2019 Báo cáo tháng 5 năm 2019
Báo cáo tháng 5
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng