Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Dự thảo Quyết định ban hành “Danh mục và Quy định chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng xong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định ban hành “Danh mục và Quy định chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và đăng trên cổng thông tin điện tử trong thời hạn là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến theo quy định tại Điều 120, Điều 129 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.


Xem toàn văn bản(7-lượt)
Ngày bắt đầu 2018/03/29 Ngày hết hạn 2018/04/30
Các ý kiến đóng góp
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính