Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 114
  Tổng lượt truy cập: 1136251

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 11 Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 11
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 11
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 10 Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 10
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 10
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 ngành GTVT - bổ sung lần 9 Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 ngành GTVT - bổ sung lần 9
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 ngành GTVT (lần 9)
Công khai dự toán thu chi ngân sách quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020 Công khai dự toán thu chi ngân sách quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020
Công khai thực hiện dự toán thu chi NS quý 2/2020 Công khai thực hiện dự toán thu chi NS 6 tháng đầu năm 2020
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 ngành GTVT Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 ngành GTVT
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách lần 1 ​Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách lần 2 ​ Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách lần 3 Công bố công...
Quyết định công khai dự toán chi Ngân sách Sở GTVT năm 2019 Quyết định công khai dự toán chi Ngân sách Sở GTVT năm 2019
QĐ công khai DT chi NS 2019 (Bổ sung lần 1) QĐ công khai DT chi NS 2019 (Bổ sung lần 2) QĐ công khai DT chi NS 2019 (Bổ sung lần 3) QĐ công khai DT chi NS 2019 (Bổ sung lần 4) ...
Công khai Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2019 ngành GTVT Công khai Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2019 ngành GTVT
Quyết định công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2019 ngành GTVT Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2019
Công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách năm 2020 Công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách năm 2020
Quyết định Công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách năm 2020
Công khai Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2020 Công khai Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2020
Công khai Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2020
Báo cáo tình hình quản lý tài sản năm 2019 Báo cáo tình hình quản lý tài sản năm 2019
Báo cáo tình hình quản lý tài sản năm 2019
Công khai thực hiện dự toán thu chi Quý 1 năm 2020 Công khai thực hiện dự toán thu chi Quý 1 năm 2020
Công khai thực hiện dự toán thu chi Quý 1 năm 2020
Công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2019 Công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2019
Công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2019
Công khai dự toán thu chi NS năm 2019 Công khai dự toán thu chi NS năm 2019
Công khai dự toán thu chi NS năm 2019
Cong khai dự toán Ngân sách năm 2020 Cong khai dự toán Ngân sách năm 2020
Công khai dự toán ngân sách năm 2020
Công khai thu chi ngân sách quý 4 và 06 tháng cuối năm 2019 Công khai thu chi ngân sách quý 4 và 06 tháng cuối năm 2019
Công khai NS quý 4 năm 2019 Công khai NS 06 tháng cuối năm 2019
Công khai tài sản công năm 2019 Công khai tài sản công năm 2019
Mẫu 9a Mẫu 9b Mẫu 9c
Công khai thu chi Ngân sách Quý 3/2019 Công khai thu chi Ngân sách Quý 3/2019
Công khai thực hiện Dự toán thu chi Quý 3
Công khai mua sắm tài sản công năm 2018 Công khai mua sắm tài sản công năm 2018
Công khai mua sắm tài sản công năm 2018
Cong khai Quyết toán 06 tháng đầu năm 2019 Cong khai Quyết toán 06 tháng đầu năm 2019
Dự toán thu chi Quý 1/2019 Dự toán thu chi Quý 2/2019 Dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2019
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang