Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN DỰ ÁN CẢNG DU THUYỀN

Sở Giao thông vận tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với nội dung sau:

1. Tên bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Tiền Giang

2. Nội dung chính của dự án: Xây dựng Cảng du thuyền, nhà hàng nổi và đầu tư tàu du lịch tại Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

- Tên dự án: Cảng du thuyền

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

- Tổng diện tích sử dụng đất: 9.750m2

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 665.000.000.000 đồng

- Mục tiêu của dự án: Xây dựng Cảng du thuyền, nhà hàng nổi và đầu tư tàu du lịch phục vụ phát triển du lịch.

3. Hình thức: Sơ tuyển quốc tế

4. Thời gian phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển: từ 8 giờ 30, ngày 11 tháng 12 năm 2018  đến 8 giờ 30, ngày 10 tháng 01 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển:

- Cơ quan phát hành: Sở Giao thông vận tải Tiền Giang

- Địa điểm: 19A Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

6. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời sơ tuyển: 10.000.000 (Mười triệu đồng)

7. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 10 tháng 01 năm 2019

8. Thời điểm mở thầu 8 giờ 45, ngày 10 tháng 01 năm 2019
Tin liên quan
NGÀY HỘI THANH NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG NĂM 2020    30/10/2020
Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam    30/10/2020
Điều chỉnh hành trình xe buýt ngang qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang    21/09/2020
Triển khai các Quyết định về vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    07/09/2020
Quyết định Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô    13/07/2020
Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp    04/06/2020
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    04/06/2020
CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN    12/05/2020
Xe buýt, xe taxi và xe hợp đồng được phép hoạt động nội tỉnh Tiền Giang    17/04/2020
Tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ đi và đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh    30/03/2020
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết