Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thông báo Về việc lịch tiếp công dân năm 2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Khoản 1 Điều 32 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

        Sở Giao thông vận tải tổ chức tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở vào các ngày thứ sáu hàng tháng (mỗi tháng tổ chức tiếp công dân 02 ngày) trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 1 (2 ngày): ngày 17, 31.

- Tháng 2 (2 ngày): ngày 14, 28.

- Tháng 3 (2 ngày): ngày 13, 27.

- Tháng 4 (2 ngày): ngày 10, 24.

- Tháng 5 (2 ngày): ngày 15, 29.

- Tháng 6 (2 ngày): ngày 12, 26.

- Tháng 7 (2 ngày): ngày 17, 31.

- Tháng 8 (2 ngày): ngày 14, 28.

- Tháng 9 (2 ngày): ngày 11, 25.

- Tháng 10 (2 ngày): ngày 16, 30.

- Tháng 11 (2 ngày): ngày 13, 27.

- Tháng 12 (2 ngày): ngày 11, 25.

Các ngày trên Giám đốc Sở trực tiếp công dân. Nếu bận công việc thì giao Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

Ngoài các ngày làm việc trên, Sở Giao thông vận tải giao Thanh tra Sở GTVT phân công chức thanh tra thường trực tiếp công dân. Những vụ việc có tính chất quan trọng, khẩn thiết thì công dân đăng ký với cán bộ trực tiếp dân, báo cáo Ban Giám đốc Sở phân công tiếp và giải quyết.

Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp dân Sở Giao thông vận tải, số 3, đường Lê Văn Phẩm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang./.

Tin liên quan
NGÀY HỘI THANH NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG NĂM 2020    30/10/2020
Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam    30/10/2020
Điều chỉnh hành trình xe buýt ngang qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang    21/09/2020
Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020    21/09/2020
Triển khai các Quyết định về vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    07/09/2020
Kết quả thực hiện Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp quý III năm 2020    03/09/2020
Quyết định Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô    13/07/2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tải    02/07/2020
Kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 2/2020    19/06/2020
Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp    04/06/2020
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết