Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang

Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản số 3632/UBND-KSTT về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang.

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2019 có tăng so với năm 2017, 2018. Tuy nhiên, kết quả này vẫn quá thấp, thể hiện tổng thể công tác cải cách hành chính của tỉnh chưa có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tiền Giang trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều nhiệm vụ trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm:

     Tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 19/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020. Các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã đăng ký từ 01 - 02 sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính năm 2019 của cơ quan, ngành và địa phương mình, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc tuân thủ chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để lặp đi lặp lại các nội dung bị trừ điểm./.

 
 
Tin liên quan
Kết quả thực hiện Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp quý III năm 2020    03/09/2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tải    02/07/2020
Kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 2/2020    19/06/2020
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    04/06/2020
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    17/03/2020
Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020    03/03/2020
Phát động chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020    17/02/2020
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020    20/01/2020
Kế hoạch Thực hiện Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang    07/01/2020
Thông báo Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.    03/01/2020
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết