Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tải

Ngày 25/3/2020, Sở GTVT Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 446/KH-SGTVT về việc ​ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tải.

     Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch được thể hiện rõ:

1. Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn để tạo thói quen làm việc trong môi trường mạng; tạo môi trường làm việc điện tử (quản lý điều hành, xử lý công việc…) giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc trong cơ quan.

2. Tiếp tục tăng cường sử dụng thư điện tử  "mail.tiengiang.gov.vn" để trao đổi thông tin phục vụ công việc chuyên môn và công việc hành chính ở các phòng ban, đơn vị. Đảm bảo 100% công chức cơ quan  được cấp và sử dụng hộp thư điện tử trong công việc.

3. Thực hiện trao đổi văn bản điện tử đồng bộ giữa với cơ quan hành chính nhà nước và từ Sở đến các đơn vị trực thuộc, duy trì thực hiện các phần mềm ứng dụng hiện có (Phần mềm quản lý văn bản và điều hành,…) để phục vụ xử lý công việc hành chính, đáp ứng yêu cầu trong quản lý, chỉ đạo điều hành tại cơ quan. Đảm bảo 100% các văn bản, tài liệu không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy); 85% văn bản (không mật) trao đổi với các CQNN ngoài tỉnh (bộ, ngành tỉnh/thành phố ngoài tỉnh) dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy).

4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành gắn với CCHC phục vụ người dân và doanh nghiệp:

- Cung cấp đầy đủ tài khoản cho công chức tham gia giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đảm bảo 100% công chức có liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính  tham gia xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đảm bảo 90% hồ sơ được cập nhật và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử;

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành triển khai xây dựng các dự án thuộc Đề án Xây dựng Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nội dung toàn bộ Kế hoạch xem tại đây

                                    Ban BT

Tin liên quan
Kết quả thực hiện Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp quý III năm 2020    03/09/2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tải    02/07/2020
Kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 2/2020    19/06/2020
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    04/06/2020
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    17/03/2020
Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020    03/03/2020
Phát động chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020    17/02/2020
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020    20/01/2020
Kế hoạch Thực hiện Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang    07/01/2020
Thông báo Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.    03/01/2020
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết