Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tải

Ngày 25/3/2020, Sở GTVT Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 446/KH-SGTVT về việc ​ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tải.

     Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch được thể hiện rõ:

1. Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn để tạo thói quen làm việc trong môi trường mạng; tạo môi trường làm việc điện tử (quản lý điều hành, xử lý công việc…) giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc trong cơ quan.

2. Tiếp tục tăng cường sử dụng thư điện tử  "mail.tiengiang.gov.vn" để trao đổi thông tin phục vụ công việc chuyên môn và công việc hành chính ở các phòng ban, đơn vị. Đảm bảo 100% công chức cơ quan  được cấp và sử dụng hộp thư điện tử trong công việc.

3. Thực hiện trao đổi văn bản điện tử đồng bộ giữa với cơ quan hành chính nhà nước và từ Sở đến các đơn vị trực thuộc, duy trì thực hiện các phần mềm ứng dụng hiện có (Phần mềm quản lý văn bản và điều hành,…) để phục vụ xử lý công việc hành chính, đáp ứng yêu cầu trong quản lý, chỉ đạo điều hành tại cơ quan. Đảm bảo 100% các văn bản, tài liệu không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy); 85% văn bản (không mật) trao đổi với các CQNN ngoài tỉnh (bộ, ngành tỉnh/thành phố ngoài tỉnh) dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy).

4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành gắn với CCHC phục vụ người dân và doanh nghiệp:

- Cung cấp đầy đủ tài khoản cho công chức tham gia giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đảm bảo 100% công chức có liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính  tham gia xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đảm bảo 90% hồ sơ được cập nhật và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử;

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành triển khai xây dựng các dự án thuộc Đề án Xây dựng Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nội dung toàn bộ Kế hoạch xem tại đây

                                    Ban BT

Tin liên quan
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    12/01/2021
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    08/12/2020
Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020    16/11/2020
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ    16/11/2020
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Tiếp tục Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận TTHC trên Văn phòng điện tử tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Thực hiện tốt Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính Phủ vào cải cách Văn phòng điện tử Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019 của Sở Giao thông vận tải    05/11/2020
Kết quả Sở GTVT thực hiện Dịch vụ công trực tuyến hiện đại hóa hành chính quý 3 năm 2020    05/11/2020
Sở GTVT Đăng ký sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC năm 2020    05/11/2020
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết