Truy cập nội dung luôn

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 150
  Tổng lượt truy cập: 435628

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020
Ngày 19/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về việc Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index)   tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 ...
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2018 Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2018
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở. Sở Giao...
Triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 23/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3151/UBND-KSTT chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về...
Tiền Giang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 Tiền Giang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018
Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành văn bản số 3038/UBND-NC về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 Theo đó,...
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018
Ngày 13/4/2018, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018. Mục tiêu cụ thể của...
Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2018 Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2018
Ngày 30/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2018. Mục tiêu của Kế hoạch là Xây dựng và...
Tiền Giang ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 Tiền Giang ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
Ngày 04/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của các cấp chính quyền trên...
Tiền Giang ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến Tiền Giang ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Ngày 26/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công...
UBND tỉnh Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 UBND tỉnh Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018
Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về Phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018. ...
Tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 Tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020
Ngày 08/2/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020. Theo đó, Để phát huy...
UBND tỉnh Tiền Giang giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và chuyên đề thi đua năm 2018 UBND tỉnh Tiền Giang giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và chuyên đề thi đua năm 2018
Ngày 31/01/2018, UBND tỉnh Tiền Giang đã có Công văn số 402/UBND-NC về việc giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và chuyên đề thi đua năm 2018 cho các huyện, thành thị. Cụ thể đối với chỉ...
UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018
Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 355/KH-UBND  về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 Theo Kế hoạch, tỉnh tiếp tục thực hiện theo Quyết...

Văn bản mới Văn bản mới

 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 59/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Liên kết Liên kết