Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 0
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 410712

Văn bản Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
36/2017/QĐ-UBND 06-11-2017 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
TT12/2017/TT-BGTVT 15-04-2017 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
42/2017/NĐ-CP 05-04-2017 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 59/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
02/2017/TT-BGTVT 20-01-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
136/2015/NĐ-CP 31-12-2015 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
60/2015/TT-BGTVT 02-11-2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
58/2015/TT-BGTVT 20-10-2015 Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
50/2015/TT-BGTVT 23-09-2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
77/2015/NĐ-CP 10-09-2015 Nghị định Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
24/2015/TTLT-BYT-BGTVT 21-08-2015 Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe
2230/QĐ-SGTVT 14-08-2015 Quy chế Ban biên tập trang tin điện tử Sở GTVT Tiền Giang
42/2015/TTLT-BGTVT-BNV 14-08-2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
30/2015/TT-BGTVT 14-07-2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
59/2015/NĐ-CP 18-06-2015 Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng