Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Trụ sở làm việc Trụ sở làm việc

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang

   Địa chỉ: số 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

   Điện thoại : 073.3873345  - Fax : 073.3876656

   Email : sgtvt@tiengiang.gov.vn