Thông tin pháp luật Thông tin pháp luật

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải
Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam (Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT) ; ...
Nghị định số 64/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ Nghị định số 64/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ
Từ ngày 1/7, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường...
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Ngày 25/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2015/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Theo Nghị định, thời hiệu xử phạt vi phạm...
Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó người lao động tại công trường được bảo hiểm tối thiểu 100...
Lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu PET theo quy định mới của Bộ GTVT Lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu PET theo quy định mới của Bộ GTVT
 Ngày 20/10/2015, Bộ Giao thông vận tải ban hành  Thông tư 58/2015/TT-BGTVT  quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Theo đó, giấy phép lái xe...
Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ngành Giao thông vận tải mới ban hành năm 2015 Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ngành Giao thông vận tải mới ban hành năm 2015
Sở Giao thông vận tải thống kê một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý ngành GTVT được ban hành trong năm 2015 để các đơn vị có liên quan kịp thời nắm bắt, cập nhật, thực...
Văn bản mới về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Văn bản mới về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Thông tư  số 46/2015/TT-BGTVT ngày...
Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành  Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg  ngày 05/10/2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa gồm cơ chế,...
Phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật tháng 10 năm 2015 Phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật tháng 10 năm 2015
Ngày 08/10/2015, Sở Giao thông vận tải đã triển khai một số văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng đến các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành như sau : - Nghị định...