Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 64
  Tổng lượt truy cập: 1269555

Kiểm soát thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
   Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Sở Thông tin Truyền thông ban hành Kế hoạch số 947/KH-STTTT về Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021;    ...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải Quý II năm 2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải Quý II năm 2021
 Tình hình, kết quả giải quyết TTHC : - Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong quý II năm 2021 từ ngày 15/03/2021 đến ngày 14/6/2021 là 12063 hồ sơ, trong đó: số tiếp nhận mới trong kỳ:...
Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang năm 2021 Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang năm 2021
Mục đích: Tạo điều kiện để người dân, tổ chức và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi về các nội dung liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. ...
Sở Giao thông vận tải Tiền Giang triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 Sở Giao thông vận tải Tiền Giang triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,...
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2021 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2021
Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước , phát triển chính quyền số tỉnh Tiền...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở GTVT Quý I năm 2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở GTVT Quý I năm 2021
Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong quý I/2021 từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/3/2021 là 9373 hồ sơ, trong đó: + Số tiếp nhận mới trong kỳ là 8158 hồ sơ (trực tuyến: 5201 hồ sơ; trực tiếp và bưu...
Sở GTVT Tiền Giang rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 Sở GTVT Tiền Giang rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
 Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của các cấp chính quyền...
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông...
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021 Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021
Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND xây dựng Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn tỉnh năm 2021  ...
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6301S Tiền Giang thông báo tuyển dụng 03 Đăng kiểm viên và 01 Nhân viên Nghiệp vụ. Thông báo đính kèm
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 07/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ
    Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng...
Tiếp tục Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận TTHC trên Văn phòng điện tử tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang Tiếp tục Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận TTHC trên Văn phòng điện tử tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang
     Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thực hiện nghiêm túc trong sử dụng Chữ ký số cá nhân vào phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường...
Kết quả Sở GTVT thực hiện Dịch vụ công trực tuyến hiện đại hóa hành chính quý 3 năm 2020 Kết quả Sở GTVT thực hiện Dịch vụ công trực tuyến hiện đại hóa hành chính quý 3 năm 2020
Hiện nay, Sở GTVT cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 : có 109 TTHC và được đăng tải trên Trang dịch vụ hành chính công của tỉnh Tiền Giang tại địa chỉ...
Tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020 Tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải...
Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020 Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020
1. Kết quả giải quyết hồ TTHC: - Trong Quý III năm 2020 (Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/9/2020):  Tổng số hồ sơ nhận giải quyết là 15224 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 13658 hồ sơ, số hồ...
Kết quả thực hiện Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp quý III năm 2020 Kết quả thực hiện Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp quý III năm 2020
Trong quý III/2020, Sở GTVT cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Tất cả có 109 TTHC và được...
Kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 2/2020 Kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 2/2020
- Trong Quý II năm 2020 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 15/6/2020):  Tổng số hồ sơ nhận giải quyết là 13020 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 11686 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển sang là...
Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020 Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020
     Trong Quý I năm 2020 (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/03/2020): Tổng số hồ sơ nhận giải quyết là 12729 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 11158 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 1571...
Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020 Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020
         Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND tỉnh về Kế hoạch thông tin tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020. ...
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang