Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 71
  Tổng lượt truy cập: 1120312

Kiểm soát thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính

Kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 2/2020 Kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 2/2020
- Trong Quý II năm 2020 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 15/6/2020):  Tổng số hồ sơ nhận giải quyết là 13020 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 11686 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển sang là...
Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020 Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020
     Trong Quý I năm 2020 (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/03/2020): Tổng số hồ sơ nhận giải quyết là 12729 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 11158 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 1571...
Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020 Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020
         Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND tỉnh về Kế hoạch thông tin tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020. ...
Sở GTVT tăng cường rà soát thủ tục hành chính Sở GTVT tăng cường rà soát thủ tục hành chính
Ngày 14/02/2020, Sở GTVT đã có văn bản gửi các phòng trực thuộc về việc rà soát các thủ tục hành chính nhăm tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm...
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
Ngày 17/01/2020, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND xây dựng Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn tỉnh năm 2020  ...
Thông báo Về việc lịch tiếp công dân năm 2020 Thông báo Về việc lịch tiếp công dân năm 2020
Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp...
Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải (từ ngày 01/01/2019 đến 01/10/2019) Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải (từ ngày 01/01/2019 đến 01/10/2019)
Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở GTVT giai đoạn từ 01/01/2019 đến 01/10/2019 như sau: Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền...
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Gian Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Gian
Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3768/QĐ-UBND về việc công bố Danh ômục 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (cấp tỉnh) trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải thuộc thẩm...
Kế hoạch Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 Kế hoạch Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
      Ngày 08/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 328/KH-UBND về việc Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh...
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2025 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2025
Ngày 11/7/2019, Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" của ngành Giao thông vận tải giai đoạn...
Về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019 Về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
           Trong quý III (Từ ngày 16/6/2019 đến ngày 15/9/2019): tổng số hồ sơ đã giải quyết của Sở GTVT trên phần mềm một cửa điện tử là 10929 hồ sơ, trong đó ở lĩnh...
Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
   Ngày 19/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND về  Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử...
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019 Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Sở Giao thông vận tải...
Về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 Về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019
Từ ngày 16/3/2019 đến ngày 15/6/2019 Sở GTVT đã giải quyết 10305 thủ tục hành chính. Trong đó ở lĩnh vực đường bộ là 9900 thủ tục, đường thủy nội địa là 405 thủ tục. Tất cả các thủ tục đều...
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
    Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên...
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019
Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019. Mục tiêu cụ thể của...
UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Ngày 22/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của các cấp chính quyền trên...
Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019 Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/03/2019 Sở GTVT đã giải quyết 7.014 thủ tục hành chính. Trong đó ở lĩnh vực đường bộ là 6.848 thủ tục, đường thủy nội địa là 166 thủ tục. Tất cả các thủ tục đều đúng...
Báo cáo về tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2018 Báo cáo về tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2018
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/12/2018 Sở Giao thông vận tải đã tiếp nhận giải quyết 46285 thủ tục hành chính. Trong đó ở lĩnh vực đường bộ là 45194 thủ tục, đường thủy nội địa là 1091 thủ tục,...
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở GTVT quý 3 năm 2018 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở GTVT quý 3 năm 2018
Từ ngày 15/6/2018 đến ngày 14/09/2018 Sở GTVT đã tiếp nhận giải quyết   13.775 thủ tục hành chính. Trong đó ở lĩnh vực đường bộ là 13.603 thủ tục, đường thủy nội địa là 172 thủ tục; đang...
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang