Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 3148
  Tổng lượt truy cập: 908442

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Cong khai Quyết toán 06 tháng đầu năm 2019 Cong khai Quyết toán 06 tháng đầu năm 2019
Dự toán thu chi Quý 1/2019 Dự toán thu chi Quý 2/2019 Dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2019
Công khai Quyết toán năm 2018 Công khai Quyết toán năm 2018
Công khai quyết toán năm 2018
Công khai dự toán Ngân sách Sở GTVT năm 2019 Công khai dự toán Ngân sách Sở GTVT năm 2019
Công khai NS năm 2019 Công khai dự toán 2019 cấp 1 Công khai dự toán 2019 cấp 2
Công khai ngân sách Sở GTVT năm 2018 Công khai ngân sách Sở GTVT năm 2018
Thu chi NS năm 2018 Thu chi NS 06 tháng đầu năm 2018 Thu chi NS 06 tháng cuối năm 2018 Thu chi Quý 1 Thu chi Quý 2 Thu chi Quý 3 Thu chi Quý 4
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ