Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 1099221

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Cong khai dự toán Ngân sách năm 2020 Cong khai dự toán Ngân sách năm 2020
Công khai dự toán ngân sách năm 2020
Công khai thu chi ngân sách quý 4 và 06 tháng cuối năm 2019 Công khai thu chi ngân sách quý 4 và 06 tháng cuối năm 2019
Công khai NS quý 4 năm 2019 Công khai NS 06 tháng cuối năm 2019
Công khai tài sản công năm 2019 Công khai tài sản công năm 2019
Mẫu 9a Mẫu 9b Mẫu 9c
Công khai thu chi Ngân sách Quý 3/2019 Công khai thu chi Ngân sách Quý 3/2019
Công khai thực hiện Dự toán thu chi Quý 3
Công khai mua sắm tài sản công năm 2018 Công khai mua sắm tài sản công năm 2018
Công khai mua sắm tài sản công năm 2018
Cong khai Quyết toán 06 tháng đầu năm 2019 Cong khai Quyết toán 06 tháng đầu năm 2019
Dự toán thu chi Quý 1/2019 Dự toán thu chi Quý 2/2019 Dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2019
Công khai Quyết toán năm 2018 Công khai Quyết toán năm 2018
Công khai quyết toán năm 2018
Công khai dự toán Ngân sách Sở GTVT năm 2019 Công khai dự toán Ngân sách Sở GTVT năm 2019
Công khai NS năm 2019 Công khai dự toán 2019 cấp 1 Công khai dự toán 2019 cấp 2
Công khai ngân sách Sở GTVT năm 2018 Công khai ngân sách Sở GTVT năm 2018
Thu chi NS năm 2018 Thu chi NS 06 tháng đầu năm 2018 Thu chi NS 06 tháng cuối năm 2018 Thu chi Quý 1 Thu chi Quý 2 Thu chi Quý 3 Thu chi Quý 4
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính