Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 61
  Tổng lượt truy cập: 1269552

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Công khai thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 Công khai thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Công khai thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Công khai thu chi ngân sách Quý 2 năm 2021 Công khai thu chi ngân sách Quý 2 năm 2021
Công khai thu chi ngân sách Quý 2 năm 2021
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách Sở GTVT năm 2021 (Lần 5) Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách Sở GTVT năm 2021 (Lần 5)
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách Sở GTVT năm 2021 (Lần 5)
Công bố công khai dự toán thu chi Ngân sách Quý 1-2021 Công bố công khai dự toán thu chi Ngân sách Quý 1-2021
Công bố công khai dự toán thu chi Ngân sách Quý 1-2021
Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang (Lần 4) Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang (Lần 4)
Quyết định công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 (Lần 4)
Công khai dự toán bổ sung chi Ngân sách lần 3 Công khai dự toán bổ sung chi Ngân sách lần 3
Công khai dự toán bổ sung chi Ngân sách lần 3
Công khai dự toán bổ sung chi Ngân sách lần 2 Công khai dự toán bổ sung chi Ngân sách lần 2
Công khai dự toán bổ sung chi Ngân sách lần 2
Công khai dự toán bổ sung chi Ngân sách lần 1 Công khai dự toán bổ sung chi Ngân sách lần 1
Công khai dự toán bổ sung chi Ngân sách lần 1
Công khai Quyết toán Ngân sách năm 2020 của Sở GTVT Công khai Quyết toán Ngân sách năm 2020 của Sở GTVT
Công khai Quyết toán Ngân sách năm 2020 của Sở GTVT
Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2021 Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2021
Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2021
Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020 - Sở GTVT Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020 - Sở GTVT
Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020 - Sở GTVT
Công khai dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 - Sở GTVT Công khai dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 - Sở GTVT
Công khai dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 - Sở GTVT
Công khai dự toán thu chi ngân sách quý 4 năm 2020 - Sở GTVT Công khai dự toán thu chi ngân sách quý 4 năm 2020 - Sở GTVT
Công khai dự toán thu chi ngân sách quý 4 năm 2020 - Sở GTVT
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020- lần 18 Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020- lần 18
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - lần 18
Công khai quản lý dử dụng tài sản công năm 2020 Công khai quản lý dử dụng tài sản công năm 2020
Công khai quản lý trụ sở làm việc Công khai mua sam, thuê tài sản công Công khai tình hình xử lý tài sản công Công khai quản lý xe ô tô và TSCĐ khác
Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 17 Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 17
Quyết định Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 17
Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 16 Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 16
Quyết định Công bố công khai chi Ngân sách nhà nước năm 2020 lần 16
Quyết định công bố dự toán chi ngân sách bổ sung lần 15 Quyết định công bố dự toán chi ngân sách bổ sung lần 15
Quyết định công bố dự toán chi ngân sách bổ sung lần 15
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 14 Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 14
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 14
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 13 Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 13
Quyết định công bố công khai chi NS năm 2020 - lần 13
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang