Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 1198
  Tổng lượt truy cập: 980720

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Công khai mua sắm tài sản công năm 2018 Công khai mua sắm tài sản công năm 2018
Công khai mua sắm tài sản công năm 2018
Cong khai Quyết toán 06 tháng đầu năm 2019 Cong khai Quyết toán 06 tháng đầu năm 2019
Dự toán thu chi Quý 1/2019 Dự toán thu chi Quý 2/2019 Dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2019
Công khai Quyết toán năm 2018 Công khai Quyết toán năm 2018
Công khai quyết toán năm 2018
Công khai dự toán Ngân sách Sở GTVT năm 2019 Công khai dự toán Ngân sách Sở GTVT năm 2019
Công khai NS năm 2019 Công khai dự toán 2019 cấp 1 Công khai dự toán 2019 cấp 2
Công khai ngân sách Sở GTVT năm 2018 Công khai ngân sách Sở GTVT năm 2018
Thu chi NS năm 2018 Thu chi NS 06 tháng đầu năm 2018 Thu chi NS 06 tháng cuối năm 2018 Thu chi Quý 1 Thu chi Quý 2 Thu chi Quý 3 Thu chi Quý 4