Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang năm 2021 và những năm tiếp theo
04/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang năm 2021 và những năm tiếp theo, Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh năm 2021 và những năm tiếp theo với các nội dung:

Mục đích

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm qua, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Sở GTVT nhằm cải thiện và nâng cao các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của PAR Index, PAPI và PCI của tỉnh.

- Tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chỉ số.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong nỗ lực cải thiện PAR Index, PAPI và PCI hàng năm của tỉnh.

Sở GTVT giải quyết thủ tục co người dân tại trung tâm HC công

Yêu cầu

- Thực hiện đồng bộ kế hoạch nâng cao PAR Index, PAPI và PCI của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả việc cải thiện và nâng cao PAR Index, PAPI và PCI.

- Xác định cải thiện và nâng cao PAR Index, PAPI và PCI của tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của người đứng đầu cơ quan.

- Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, đồng thời, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để nâng cao PAR Index, PAPI và PCI của tỉnh.

      Nội dung Kế hoạch xem chi tiết

                                                  Vĩnh Thanh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết