Chi tiết tin

Triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo danh mục các thủ tục hành chính Sở thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính như sau:

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

01

Đổi, cấp lại Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Thực hiện từ tháng 4/2016

02

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Thực hiện từ tháng 4/2016

03

Đổi Giấy phép lái xe do Quân đội cấp

Thực hiện từ tháng 4/2016

Tin liên quan
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2018    09/02/2018
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2018    24/01/2018
Thông báo Về việc mời gọi đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe    05/01/2018
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 01/2018    22/12/2017
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 12/2017    20/11/2017
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 11/2017    23/10/2017
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 10/2017    25/09/2017
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 9/2017    25/08/2017
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 8/2017    24/07/2017
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 7/2017    21/06/2017
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 59/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Liên kết Liên kết