Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2019

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 8/2019 như sau:

Số

TT

Cơ sở đào tạo

Ngày

sát hạch

Hạng xe

Địa điểm

tổ chức sát hạch

1

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

01/8/2019

A1

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, tp Mỹ Tho)

2

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

04/8/2019

A1- Ch.  Thành

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, tp Mỹ Tho)

3

Trường TC Nghề

Giao thông vận tải

06/8/2019

A1, A2

Trường Trung cấp nghề GTVT cơ sở 2 (xã Bình Đức, huyện Châu Thành)

4

Trường TC Nghề

Giao thông vận tải

08/8/2019

A1

Trường Trung cấp nghề GTVT (Khu phố 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

5

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

11/8/2019

A1– 05. Tân Phú

Chi nhánh TT SHLX hạng 3- KP1, P5, TX Cai Lậy

6

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

15/8/2019

A1, A2

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, tp Mỹ Tho)

7

Trường TC Nghề

Giao thông vận tải

18/8/2019

A1-03 TXGC

Trường Trung cấp nghề GTVT (Khu phố 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

8

Trường TC Nghề

Giao thông vận tải

19/8/2019

B, C,D

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Cao đẳng GTVT TPHCM

9

Trường TC Nghề

Giao thông vận tải

22/8/2019

A1

Trường Trung cấp nghề GTVT (Khu phố 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

 

10

Công ty Cổ phần Vận tải ô tô

25/8/2019

A1-Cái Bè+ Cai Lậy

Chi nhánh TT SHLX hạng 3- KP1, P5, TX Cai Lậy

Tin liên quan
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2019    22/10/2019
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2019    23/09/2019
Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2019    23/08/2019
Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2019    29/07/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2019    08/07/2019
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    05/07/2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 6/2019    27/05/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5/2019    25/04/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2019    24/04/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2019    24/04/2019

Liên kết Liên kết