Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Văn bản pháp luật mới về đấu thầu

Ngày 26/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thông tư này quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu mua thuốc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 10 góp phần khắc phục những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời gian qua và đồng thời triển khai chi tiết những nội dung mới trong Luật Đấu thầu 2013. Bên cạnh đó Thông tư 10 được ban hành cũng góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi các quy định của pháp luật về đấu thầu và tạo nhiều thuận lợi cho bên mời thầu, chủ đầu tư trong việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 10/12/2015
Ngoài ra, Ngày 27/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.
Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 22/12/2015
Tin liên quan
Danh mục Văn bản Quy phạm pháp luật liên quan ngành GTVT    01/03/2018
Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ    04/12/2017
Thông báo Quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô theo quy định mới    19/02/2016
Phát triển giao thông vận tải trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam    21/12/2015
Văn bản pháp luật mới về đấu thầu    17/11/2015
Bổ sung, sửa đổi một số quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô    16/11/2015
Đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến tránh Quốc lộ 50, đoạn qua TP Mỹ Tho    02/11/2015
Văn bản mới về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ    19/10/2015
Khởi công dự án Đường tỉnh 878 (giai đoạn 1)    13/10/2015
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng nền mặt đường, cầu Quảng Thọ và các cống qua đường (giai đoạn 1) thuộc dự án Đường tỉnh 878    05/10/2015
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 59/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Liên kết Liên kết