Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN DỰ ÁN CẢNG DU THUYỀN

Sở Giao thông vận tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với nội dung sau:

1. Tên bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Tiền Giang

2. Nội dung chính của dự án: Xây dựng Cảng du thuyền, nhà hàng nổi và đầu tư tàu du lịch tại Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

- Tên dự án: Cảng du thuyền

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

- Tổng diện tích sử dụng đất: 9.750m2

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 665.000.000.000 đồng

- Mục tiêu của dự án: Xây dựng Cảng du thuyền, nhà hàng nổi và đầu tư tàu du lịch phục vụ phát triển du lịch.

3. Hình thức: Sơ tuyển quốc tế

4. Thời gian phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển: từ 8 giờ 30, ngày 11 tháng 12 năm 2018  đến 8 giờ 30, ngày 10 tháng 01 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển:

- Cơ quan phát hành: Sở Giao thông vận tải Tiền Giang

- Địa điểm: 19A Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

6. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời sơ tuyển: 10.000.000 (Mười triệu đồng)

7. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 10 tháng 01 năm 2019

8. Thời điểm mở thầu 8 giờ 45, ngày 10 tháng 01 năm 2019
Tin liên quan
CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN    12/05/2020
Xe buýt, xe taxi và xe hợp đồng được phép hoạt động nội tỉnh Tiền Giang    17/04/2020
Tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ đi và đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh    30/03/2020
Thông báo Tạm dừng và điều chỉnh một số tuyến vận tải trong phòng chống dịch Covid - 19    30/03/2020
Tạm ngưng sát hạch lái xe phòng, tránh dịch viêm đường hô hấp cấp    17/03/2020
Phát động chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020    17/02/2020
Kế hoạch Thực hiện Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang    07/01/2020
Thông báo Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.    03/01/2020
Thông báo Về việc lịch tiếp công dân năm 2020    03/01/2020
Đường Hùng Vương diện mạo mới của thành phố Mỹ Tho hoàn thành chào mừng 340 năm đô thị Mỹ Tho    25/12/2019
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Liên kết Liên kết