Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN DỰ ÁN CẢNG DU THUYỀN

Sở Giao thông vận tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với nội dung sau:

1. Tên bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Tiền Giang

2. Nội dung chính của dự án: Xây dựng Cảng du thuyền, nhà hàng nổi và đầu tư tàu du lịch tại Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

- Tên dự án: Cảng du thuyền

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

- Tổng diện tích sử dụng đất: 9.750m2

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 665.000.000.000 đồng

- Mục tiêu của dự án: Xây dựng Cảng du thuyền, nhà hàng nổi và đầu tư tàu du lịch phục vụ phát triển du lịch.

3. Hình thức: Sơ tuyển quốc tế

4. Thời gian phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển: từ 8 giờ 30, ngày 11 tháng 12 năm 2018  đến 8 giờ 30, ngày 10 tháng 01 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển:

- Cơ quan phát hành: Sở Giao thông vận tải Tiền Giang

- Địa điểm: 19A Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

6. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời sơ tuyển: 10.000.000 (Mười triệu đồng)

7. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 10 tháng 01 năm 2019

8. Thời điểm mở thầu 8 giờ 45, ngày 10 tháng 01 năm 2019
Tin liên quan
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    05/07/2019
Đại hội Chi đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2022    02/07/2019
Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/06/2019
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019    25/06/2019
Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai ngành GTVT năm 2019    14/05/2019
Ký kết phụ lục hợp đồng Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận    08/05/2019
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2019
Tiền Giang: Đầu tư xây dựng 21 công trình đảm bảo ATGT    26/04/2019
Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm CCHC trong năm 2019    26/04/2019
Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    26/03/2019
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Liên kết Liên kết